Rondvaart

Verzamel-, vertrek-en eindpunt: In overleg

Dordrecht is een geweldige stad, met veel bezienswaardigheden. Maar de stad is toch het mooiste vanaf het water. En zeker als die stad bekeken wordt vanuit een type visserbootje zoals dat meer dan een eeuw geleden op de rivieren rond het Eiland van Dordrecht werd gebruikt: een zalmdrijver. Geen luxe rondvaartboot, maar een bijna 9 meter lange drijversschuit. De DD Cornelis is zo origineel mogelijk, met een huik, oude gereedschappen en andere attributen. De oude Voorstraatshaven (eens het riviertje de Thure waaraan Dordrecht ontstond) de Nieuwe haven uit 1410, de 200 jaar jongere Wolwevershaven, de Kalkhaven en het Maartensgat. Het zicht op de stad vanaf de oevers aan gene zijde van de Oude Maas of van de Beneden Merwede. Het drukst bevaren rivierkruispunt in Europa. Dordrecht is vanaf het water een belevenis. http://www.ddcornelis.nl

Rondvaart met de DD Cornelis ca. 75-90 minuten max. 10 pers. (excl. consumpties) € 90,00 per groep