Reserveren

Kalender word geladen......
Powered by Booking Calendar

N.b. In de praktijk worden zoveel mogelijk aanvragen/reserveringen samengevoegd (tot groepen van maximaal 10 – 12 personen). Dit gaat uiteraard in overleg met u!

Bij deelname geldt automatisch een vrijwaring aansprakelijkheid

Hiermee verklaar ik door ondertekening van het deelnameformulier erkenning van onderhavige verklaring Hoe dichter bij Dordt…. nimmer aansprakelijk te zullen stellen.
1) Ik zie ten opzichte van de medewerker(s)/begeleider(s) van Hoe dichter bij Dordt…. in de ruimste zin des woords (hierna te noemen: gevrijwaarde partij) af van schadeaanspraken in welke vorm dan ook, voor schadegevallen welke kunnen ontstaan in samenhang met de door Hoe dichter bij Dordt…. (of door hen als tussenpersoon) georganiseerde activiteiten. Het afzien van schadeaanspraken geldt in het bijzonder voor schade door eigen toedoen, letsel en/of verwondingen in welke vorm dan ook.
2) Ik aanvaard, wanneer ik deelneem aan de activiteiten van de gevrijwaarde partij (of door hen als tussenpersoon georganiseerde) activiteiten, persoonlijk alle risico’s voor enig letsel of schade in samenhang met de activiteiten van de gevrijwaarde partij, die door mijn inschrijving en deelname zou kunnen ontstaan. Dit geldt met betrekking tot alle soorten risico ‘s, zowel voorziene als onvoorziene.
3) Ik begrijp dat deze verklaring als overeenkomst bindend is, uitdrukkelijk niet alleen ter informatie bedoeld is en ik verklaar dat ik, door het ondertekenen van het deelnameformulier tevens deze verklaring uit vrije wil te erkennen.
4) Ik ben mij ervan bewust dat ik door ondertekening van het deelnameformulier Hoe dichter bij Dordt…. van iedere aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook vrijstel, ook financiële schade die door mijzelf mijn rechtsvertegenwoordiger en andere partijen als gevolg van mijn deelname aan de (of door hen als tussenpersoon georganiseerde) activiteiten zou kunnen ontstaan.